حکومت همه شمول؟!
10/28/2021 | درویش "طالقانی"

Print Print


بعد از فتح کابل و تصرف افغانستان توسط حرکت اسلامی طالبان، یکی از بحث‌های مهم که بالا گرفت، مسأله ساختن حکومت توسط طالبان بود. چون زمانیکه طالبان در سال 1995م میلادی کابل را تصرف کردند، حکومت  امارات اسلامی را ساختند، که در آن زمان حکومت نسبتاً با روحیه‌ی شدید اسلامی عمل کرد، که این عمل کرد به مزاج سیکولارها و حامیان غربی‌شان خوش نخورد و تصویر آن را تا حدی که توانستند در فضای داخلی و بین المللی منفی و زشت جلوه دادند.
اما این بار گروه طالبان با ادبیات نرم تر خواستند که وارد فضای قدرت شوند و سیاست  آرام و نسبتاً قابل قبول برای فضایی داخلی و بین المللی رااتخاذ نمایند. تا به امروز که حدود نزدیک به سه ماه از حاکمیت گروه طالبان می‌گذرد سعی بر این است تا دولت آینده افغانستان طوری ساخته شود که همه شمول بوده قابل قبول برای مردم و جامعه جهانی باشد.
نکته‌ی قابل ذکر این است که اصطلاح همه شمول می‌تواند دو تعبیر از آن خارج شود.
نخست: همه شمول به معنی دادن مشارکت در قدرت افغانستان با حفظ اجندا و اصول شرعی و ساختار دولت اسلامی.
دوم: همه شمول به معنی دادن مشارکت به اجنداها، اصول و ساختارهای مختلف برای ساختن یک دولت جدید در افغانستان.
اگر تعبیر اولی رعایت شود، مسأله خوبی است، و با توجه به واقعیت افغانستان امر ضروری است، و کدام اشکال هم وجود ندارد که ساختار دولت اسلامی به طور واضح تعریف شده باشد، و مجریان آن از افراد مختلف جامعه باشد. امری که در حکومت‌داری پیامبر اسلام نیز رعایت شده است. ساختار دولت پیامبر اسلام به طور واضح بر اساس وحی الهی استوار بود، مگر برای پیش‌برد امور مردم نیاز بود تا افراد توانمند، متعهد و مخلص به اسلام آن را بالای مردم تطبیق کنند.
اما با رعایت تعبیر دومی به گمان غالب طالبان از آن هدف که عبارت از تطبیق اسلام است، آهسته آهسته در حال دور شدن استند، امری که برای مخلصین این گروه قابل قبول نبوده و جفایی عظیم در حق کسانی که در این راه قربانی داده‌اند به حساب می‌آید.
لذا لازم است که حرکت اسلامی طالبان برای ایجاد حکومت اسلامی تلاش بی شایبه خود را انجام داده و روی تطبیق اسلام و رعایت ساختار حکومتی با هیچ کسی مذاکره و مصلحت نکنند.
تحریک اسلامی طالبان نباید از تهدیدهای غرب هراسی داشته باشند، اگر آنها به اسلام چنگ بزنند، بدون شک در این راه الله سبحانه و تعالی با آنها خواهد بود و به هیچ صورت نباید در تطبیق اسلام مصلحت کنند. همان طور که سال‌ها به هدف رضایت الله سبحانه و تعالی قربانی داده‌اند، حال که قدرت در دستتان شان قرار دارد باید اسلام را حاکم سازند و از راضی ساختن غرب که نارضایتی الله سبحانه و تعالی را در بر دارد بپرهیزند.  در غیر آن راضی ساختن غرب به قیمت ناراضی ساختن الله سبحانه و تعالی ذلت در دنیا و آخرت را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر فرصت از دست نرفته است و باید از این فرصت بزرگ برای تطبیق انقلابی(همه جانبه و به یک بارگی) اسلام استفاده صورت گیرد، تا مکلفیت خویش را به عنوان عبد الله در دنیا انجام داده، خود و دیگران را از عذاب الهی نجات دهیم.


   


   ارسال نظر