صوتی سخن هفته؛ پالیسی پیشنهادی مرکز رَند برای دولت امریکا جهت بدام انداختن امارت اسلامی
06/22/2022 |

Print Print


مرکز تحقیقاتی رَند(RAND Corporation) از مراکز معتبر فکری در امریکا است که دولت و سیاست‌مداران امریکایی را در عرصه سیاست خارجی مشوره می‌دهد. این نهاد در 20 سال گذشته طرح‌های مختلفی را در مورد افغانستان به دولت امریکا پیشنهاد داده بود و در گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و امارت اسلامی مشوره‌دهنده‌ کلیدی هیئت مذاکره‌کننده امریکایی در قطر به شمار می‌رفت.

   


   ارسال نظر