شماره ۹۵ مجله «المختارات» توسط دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر منتشر گردید.
05/13/2022 |

Print Printاین شماره که به زبان عربی بوده و شامل اعلامیه‌های مطبوعاتی ولایه‌های مختلف و مقالات مهم مربوط به مسلمانان می‌باشد. شماره‌ی نشر شده در ۲۶ صفحه ترتیب شده است که دارای سرمقاله و اعلامیه ‌ای مطبوعاتی حزب التحریر در ولایه‌های مختلف می‌باشد. 

موضوعات مورد بحث شماره ۹۵ شامل اعلامیه مطبوعاتی بخش زنان حزب التحریر، اعلامیه مطبوعاتی در مورد فلسطین، اعلامیه مطبوعاتی در مورد کشمیر، و یادآوری یکصدویکمین سالگرد سقوط خلافت و سایر موضوعات مهم می‌باشد. 

شما میتوانید از طریق لینک ذیل شماره ۹۵ مجله مختارات را به فارمت pdf دانلود کنید:

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/mokhtarat/81739.html


   


   ارسال نظر