مهم
Pashto Farsiمسلمانان راخین از امت اسلامی و اردوی اسلامی کمک می خواهد!

09/11/2017 | دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر-بخش زنان

طی موج اخیری از حملات خونین و ظالمانه جدید رژیم میانمار در روهینگیا، هزاران تن از مسلمانان این منطقه به کمبود جدی سرپناه، امنیت، غذا و آب آشامیدنی ر

ادامه مطلب ...