Pashto Farsi


سخن هفته: فساد؛ پدیده‌ای برخاسته از بطن ارزش‌های غربی!
07/19/2020 | سهیل صالحی

اخیراً از فسادهای میلیونی در رسانه‌ها اخبارهای زیادی به گوش می‌رسد که برای مردم افغانستان پدیده‌ای جدیدی نیست. از فساد کرونا گرفته تا فساد در ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا و موارد دیگری از این دست که شاید هیچ‌گاه افشا نشود. فسادپیشه‌گان و مفسدین حتی از نان و کفن مردم بیچاره پول به جیب می‌زنند. چنانچه گفته می‌شود که در جریان بحران کرونا، هشت صد میلیون افغانی از نان خشک مردم دزدیده شده است. این در حالی است که مردم افغانستان در ایام قرنطین در بدترین وضعیت اقتصادی به سر می‌بردند، و اکثریت نادار با وضع قرنطین قادر به پیدا کردن یک وعده نان خویش نبودند.
اما خبر از گسترش دامنه‌ی فساد میلیون‌ها کیلومتر آن طرف‌تر نیز به گوش می‌رسد، جای که سفارت افغانستان در امریکا برای بازسازی یک دیوار ۷۰ متره، بیشتر از یک میلیون دالر هزینه کرده است. این در حالی است که سفارت افغانستان پیشنهاد ۸۸ هزار دالری یک شرکت دیگر را برای ساخت این دیوار رد کرده است.
وقتی به میلیون‌ها افغانی فساد صورت می‌گیرد و خیلی زود خبر آن سرخط رسانه‌ها می‌گردد، گویی که تلاش‌ها به این است تا فساد را آهسته آهسته به یک امر معمول در میان مردم مبدل سازند. این در حالی است که همواره سخن از مبارزه با فساد به میان آورده می‌شود، اما هیچ گاه اقدام آنچنانی برای از میان بردن فساد در ادارات دولتی و در بخش‌های مختلف دیگر صورت نگرفته است، و برعکس دامنه‌ی فساد در این کشور گسترده‌تر و به تعداد مفسدین نیز هر روز افزوده می‌شود.
با تمام این‌ها باید گفت که ریشه فساد در حکومت‌های می‌باشد که اساس آن بر منفعت بنا یافته است. چنانچه وقتی منفعت اساس قرار گیرد برای دست یافتن به این هدف افراد از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد، تا جایی‌که این گونه تلاش‌ها حتی آن‌ها را وادار خواهد ساخت تا از تابوت و کفن مردم نیز بدزدند.
آنچه که بیش‌تر دامنه فساد را گسترده‌تر می‌سازد، نسل‌های برگشته از غرب و تحصیل یافته‌اند که توسط حکومت حاکم تحت عنوان جوان سازی، در پوست‌های کلیدی حکومت گماشته می‌شوند. چنانچه همین‌ها اند که در پیاده نمودن ارزش‌های غربی پیش قدم می‌شوند و منفعت که از ارزش‌های زندگی غربی است اساس قرار گرفته و تلاش‌ها نیز بر همین محور می‌چرخد. بدون شک وقتی هدف زندگی آدمی آخرت نباشد و در عوض حصول دنیا و وسایل مادی باشد فساد چند برابر می‌گردد. در حال حاضر نیز سُکان حکومت در اختیار کسانی قرار گرفته است که تا گلو غرق در ارزش‌های دموکراسی‌اند و این ارزش‌ها خود فساد آفرین است.

سهیل صالحی 


   


   ارسال نظر