Pashto Farsi


سخن هفته: مسؤولیت قتل‌های نامعلوم به گردن حاکم شهر است
05/21/2020 | یوسف ارسلان

در این روزهای اخیر، جامعه افغانی وحشت را به شکل دیگری آن تجربه می‌کند. اگرچه دهه‌های اخیر این سرزمین با ترور و وحشت گره خورده است اما در این اواخر که کشور تحت اشغال به سر می‌برد ما شاهد قتل‌های مرموزی هستیم که هیچ‌طرفی مسؤولیت آنرا به دوش نمی‌گیرد. و یا اگر گروهی هم مسؤولیت آنرا بپذیرد موجودیت و فعالیت خود آن گروه‌ها قابل پرسش است.
حملات اخیری از جمله حمله بر شفاخانه‌ی در دشت برچی، انفجاری بر مراسم جنازه در ننگرهار و همین‌گونه نمازگزاران و روزه‌دارانی که در ولایت‌های خوست و پروان به داخل مسجد تیرباران می‌شوند از مثال‌های اینگونه حملات می‌باشد.
اگرچه این‌گونه حملات ظالمانه تجربه جدیدی نمی‌باشد، اما تفاوت اش با جنایت‌های دیگر در اینست که در بقیه موارد و حملات یکی از جناح‌های اصلی و شناخته‌شده در جنگ مسؤولیت آنرا به دوش می‌گرفت اما این حملات که هدف اصلی آن افراد ملکی است و آن هم بشکل وحشیانه آن، هر دو جناح اصلی جنگ خود را از انجام آن برائت می‌دهند.
اینکه این حملات توسط چه کسانی و برای کدام اهدافی صورت می‌گیرد موضوع جداگانه‌ی است که روی آن باید دقیق و مفصل پرداخته شود اما در نخست متوجه می‌شویم که هردو طرف جنگ صرف با اینکه آنها عامل جنگ نیستند و با ملامت‌گریِ یکدیگر، کوشش می‌کنند که خود را بی‌مسؤولیت بدانند. هر طرفی از جنگ فکر می‌کند وقتی قاتل من نبودم پس مسؤول هم نیستم و یا اینکه با استفاده سیاسی ازین گونه حملات کوشش می‌کنند یکی دیگری را متهم کنند و این متهم‌گری آنها را به این نتیجه می‌رساند که آنها رفع مسؤولیت کرده‌اند.
کسانیکه داعیه رهبری و حاکمیت بر این شهر را دارند اصلاً فراموش کرده‌اند که مسؤولیت‌های یک حکومت چیست و یک حاکم با یک شهروند عادی چه تفاوتی دارد. آنها یا نمی‌دانند و یا که مردم را گول می‌زنند. درحقیقت هرکسیکه بر خاکی تسلط دارد در اصل مسولیت مردم آنرا به دوش می‌کشد. گیریم که این جنایت‌ها توسط آنها صورت نمی‌گیرد اما این به معنی رفع مسؤولیت یک حکومت نیست. وقتی یک جنایت در قلمرو تحت حاکمیت کسی -چه قلمرو طالب باشد یا از حکومت جمهوری- صورت می‌گیرد حاکم همان خاک مسؤول است. او باید پاسخ بدهد و با ملامت‌گری مردم خویش را اغوا نکند. چنانچه امام محمد غزالی می‌فرماید: «اگر کسی به قتل رسید و قاتلش پیدا نشد، حاکم وقت قاتلش است.»   


   ارسال نظر