Pashto Farsi


اعمال قانونِ «محو خشونت علیه زنان» ظاهراً مخیر به نظر می‌رسد، در حالی‌که اساساً مخرب می‌باشد
12/11/2019 | حزب التحریر ولایه-تونس

بخش زنان حزب التحریر-ولایه تونس گفتمانی را تحت عنوان «قانون محو خشونت علیه زنان ظاهراً مخیر به نظر می‌رسد، در حالی‌که اساساً مخرب می‌باشد؛» در جاده‌ی عمومی «الثوره» تونس راه اندازی نمود.
به لطف پروردگار در جریان این گفتمان بحث، تبادل نظر و تفاعل مثبت از سوی اعضای حزب التحریر صورت گرفت. در ضمن ماده‌ی ۵۸ قانون اساسی تونس-در رابطه به محو خشونت علیه زنان- که در ماه اگست سال ۲۰۱۷م توشیح گردید و نیز قوانین باالمثل که به خانواده‌ها و جوامع فاجعه‌ی عظیمی را به بار آورده اند، بطور قابل ملاحظه‌ای مورد نقد قرار گرفت.

بخش زنان
حزب التحریر ولایه-تونس   


   ارسال نظر