Pashto Farsi


شکنجه و لت و کوب؛ ادامه‌ی داستان مسلمانان کشمیر!
09/10/2019 |

یک ماه از زمانی‌که وزیر امور خارجه هند وضعیت اضطراری در کشمیر را برداشت می‌گذرد و از آن زمان تا به حال هزاران نفر از سوی نیروهای نظامی هند بازداشت شده که برخی حکایت از شکنجه‌ی شدید نیروهای امنیتی هند می‌کنند.
چنان‌چه، در روستای در جنوب کشمیر، یک مرد 22 سال می‌گوید که وی در یک حمله‌ی نیمه شب نیروهای امنیتی هند دستگیر و بیش از یک ساعت به همرای ده‌ها کشمیری دیگر شکنجه شده است. او از دستگیری‌اش چنین حکایت می‌کند: "من با چوب و تفنگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، و آن‌ها از من سوال می‌کردند که چرا به راه‌پیمایی اعتراضی رفتم. من به آن‌ها می‌گفتم که این کار را انجام نداده‌ام. اما لت و کوب من را متوقف نساختند تا این‌که بی‌هوش شدم. آن‌ها برای به هوش آوردنم از شوکِ الکترونیکی استفاده می‌کردند.
وی در ادامه می‌افزاید: "وقتی فهمیدند که من بی‌گناه هستم، آن‌ها از من خواستند که نام افراد اشتراک کنند در تظاهرات اعتراضی را برای شان فاش نمایم. من به آن‌ها گفتم که کسی را نمی‌شناسم، اما آن‌ها به این حرف‌های من گوش نکرده همچنان به لت و کوب من ادامه دادند، تا این‌که من بار دیگر از هوش رفتم. سرانجام آن‌ها متوجه شدند که ممکن من بمیرم، بنابر این از دوست من خواستند تا مرا به خانه ببرد. بعد از دو روز من از حالت بی‌هوشی سرحال آمدم. هرچند بیست روز از زمان شکنجه ام می‌گذرد و من تا هنوز که هنوز هست به درستی نمی‌توانم راه بروم." 
با این رویکرد دولت هند به دنبال چیست. آیا در نظر دارد تا ساکنان اصلی مسلمانِ کشمیر را نابود و ریشه‌کن سازد و یا برنامه‌ی دیگری روی دست است؟


   


   ارسال نظر