Pashto Farsi


رمضان؛ فرصتِ به قدر هزار ماه
05/27/2019 | سهیل صالحی

رمضان را ماه فرصت‌هاست. فرصتی برای کسب خیر و رضایت الله سبحانه و تعالی. در این ماه مبارک جهد و تلاش در راه تطبیق اسلام و پایبندی به اوامر و نواحی الله سبحانه و تعالی چندین مرتبه اجر و پاداش دارد. این ماه در اصل فرصتِ به قدر هزار ماه در اختیار انسان قرار می‌دهد تا به بهترین وجه از آن استفاده صورت گیرد.
انسان مومن همچو یک تاجر یا شکارچی منتظر فرصت‌هاست تا از آن بهره برداری کند تا با شکار لحظه‌های خیر به مراتب بلند جنت و به فلاح آخرت برسد. همچنان برای امت مسلمه که در نبود خلافت در بدترین حالت خود بسر می‌برند، فرصتِ برای تحول، دگرگونی و برگشت به اصل است. در این ماه مبارک درهای رحمت الله سبحانه و تعالی به روی مسلمانان گشوده می‌شود و انگیزه‌‌ها برای انجام اعمال نیک چند برابر می‌گردد. خداوند متعال این ماه مبارک را میدان مسابقه‌ای برای بنده‌گان خود قرار داده تا با کسب رضایت‌اش از یکدیگر پیشی گیرند.
این ماه مبارک را باید طوری نگریست و از آن بهره گرفت که اصحاب بهره می‌جستند. چنانچه بهترین واقعات در تاریخ امت مسلمه در همین ماه مبارک اتفاق افتاده و این خود بیان‌گر این مسئله است که رمضان برای مسلمانان در گذشته اهمیت دیگر داشته و جوری دیگر به آن می‌نگریستند. برای اصحاب رمضان بهترین فرصت برای رسانیدن پیام اسلام به جهانیان بود؛ این ماه برای عقب کشیدن و استراحت کردن نه، بلکه نعمت و فرصتِ برای انجام بزرگترین کارها به شمار می‌رفت. اصحاب با فتوحات فراموش ناشدنی در این ماه این ذهنیت را در اذهان تداعی می‌کردند که همان طور یک مسلمان باید در لحظه لحظه زندگی خود اسلام را معیار اعمال خود قرار بدهد، باید از فرصت‌ها برای شدت بخشیدن به این امر استفاده نموده و تلاش و جهد بیشتر نمایید.
در این ماه حتی فتوحات مسلمانان و تلاش شان برای کسب رضایت الله سبحانه و تعالی شدت بیشتر یافته و چند برابر می‌شد. چنانچه در 17 رمضان غزوه بدر میان مسلمین و به فرماندهی رسول الله صلی الله علیه وسلم و مشرکین رخ داد و این اولین پیروزی حق بر علیه باطل بود. همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم در دهم ماه رمضان، در رأس یک سپاه بزرگ ده هزار نفری از مسلمانان اعم از مهاجرین، انصار به سوی مکه حرکت کرد، و در روز بیستم رمضان مکه مکرمه را فتح نمودند.
در هشتم ماه رمضان سال نهم هجری غزوه تبوک رخ داد. در روز جمعه 25 رمضان مسلمانان بر مغولان پیروز شدند. فتح اندلس نیز در رمضان سال 92 هجری توسط فرمانده رشید اسلام حضرت طارق بن زیاد رضی الله عنه  صورت گرفته است. در 6 رمضان سال 223 هجری خلیفه عباسی معتصم بالله ندای طلب کمک در فتح عموریه را لبیک گفته و آن را با یاری الله سبحانه و تعالی فتح کرد. در پنجم رمضان 666‌هر.ق برابر با 19 می 1298‌م، مسلمانان موفق شدند به رهبری بیبرس، شهر انطاکیه را از دست صلیبی‌ها باز ستانند. این شهر به مدت 170 سال در چنگال مسیحی‌ها قرار داشت. همچنان در 14 رمضان سال 264‌هجری برابر با 19 می 878 میلادی مسلمانان توانستند بر شهر سرقوسه در جزیره صقلیه ایتالیا مسلط شوند.
تاریخ مسلمانان واقعات بسیاری از این قبیل را در این ماه مبارک در خود جای داده و نمایان‌گر این مسئله است که به راستی رمضان ماه فتوحات، ماه پیروزی حق بر باطل و ماه جهد و تلاش بوده است. ماهی که در آن تلاش و جهد چند برابر می‌شد و آتش پیکار بخاطر اسلام و رضایت الله سبحانه و تعالی بیشتر از هر ماهی شعله‌ورتر می‌گشت.
 پس همان‌طور که اصحاب و مسلمانان صدر اسلام از رمضان منحیث یک فرصت بهره برداری می‌کردند، ما نیز باید اصحاب را الگوی خود قرار داده و از این ماه مبارک و فرصت بزرگ آنچنان که سزاوار است بهره برداری نماییم. عجب است که اگر این ماه در طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی سپری نگردد و برای حاکمیت اسلام و برگشت آن به صحنه زندگی تلاش و پیکار صورت نگیرد. ماه رمضان بهترین فرصت برای بازگشت به اصلِ است که مسلمانها از آن فاصله گرفته‌اند. در این ماه امت مسلمه باید یکبار دیگر به خود آمده و از رمضان که سمبول وحدت، تلاش، مبارزه و پیکار است استفاده نموده و تاریخ را یکبار دیگر تکرار نمایند.

سهیل صالحی


   


   ارسال نظر