مهم
Pashto Farsi


دفتر مطبوعاتی
حزب التحریر
ولایه افغانستان
 
شماره: ح.ت.افغ ۰۶/۱۴۴۰ چهارشنبه ۰۶ رجب، ۱۴۴۰هـ ۱۳-۰۳-۲۰۱۹م

 

اعلامیه مطبوعاتی
لویه جرگه آجندای سیاسی امریکا و مزدورانش را بازتاب می‌دهد، نه نظریات واقعی مردم را

ریاست جمهوری افغانستان طی یک فرمانی نهم ثور 1398 را به عنوان تاریخ برگذاری لویه جرگۀ مشورتی صلح مشخص کرده است. هدف این جرگه ظاهراً استماع مشوره‌ها و نظریات نمایندگان مردم و جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات صلح عنوان شده تا در پایان این جرگه خط مشی صلح را به دولت مشخص نماید.
دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر ـ ولایه افغانستان برگذاری این لویه جرگه را تحرک ناکام آن‌عده از حُکام مزدور می‌خواند که از روند صلح امریکا با طالبان توسط بادار شان کنار زده شده‌اند و می‌خواهند ازین طریق بر طرف‌های دخیل فشار وارد نمایند تا شامل پروسۀ صلح گردند. از سوی دیگر آنان تلاش دارند بر خیانت‌های بیش از یک‌ونیم دهۀ خود علیه مردم این مرز و بوم سرپوش گذاشته و در نهایت خود را یکی از قهرمانان کاذب بتراشند.
ما به تاریخ بسیار دور و دراز لویه جرگه‌ها اشاره نمی‌کنیم، بلکه در جریان 18 سال گذشته مشاهده کردیم که چگونه لویه جرگه‌ها به نفع استعمارگران تمام شده است. چنان‌چه طی لویه جرگۀ 2004 قانون اساسی فعلی افغانستان که یک قانون غیر اسلامی و فرمایشی از سوی امریکا است بر مردم افغانستان تحمیل گردید. لویه جرگۀ عقد پیمان امنیتی با امریکا 2013 که در آن به عنوان نمایندگان مردم، رشوه خواران سفارت امریکا گرد هم آمده بودند با اکثریت آراء خواهان عقد این پیمان ننگین با امریکای اشغال‌گر گردیدند که دولت فعلی در اولین روزکاری‌اش آن را به امضاء رساند، و اکنون یک بار دیگر ندای لویه جرگۀ مشورتی برای صلح را سَر می‌دهند تا آجندای دیگر استعماری را بر مردم تحمیل کنند. 
این درحالی‌ست ‌که دین مبین اسلام مشوره را در تمام امور مردم حق رعیت بر حُکام می‌داند. اما این نوع جرگه‌های مشورتی همواره برای مشروعیت امور ناروا، بازتاب آجندای سیاسی استعمار و گلوگیر کردن نظر واقعی مردم به گونۀ فرمایشی توسط حُکام مزدور و باداران شان برگذار گردیده است. لذا حزب‌التحریر ـ ولایه افغانستان یک‌بار دیگر مردم مجاهد افغانستان را مخاطب می‌سازد که نباید از سوراخ لویه جرگه بار دیګر گزیده شوند و منحیث ابزار در آجندای صلح امریکایی و مزدورانش مورد سوء استفاده قرار گیرند.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر - ولایه افغانستان


   


   ارسال نظر