به میثاق خود وفا کنیم!
01/12/2022 | محمد اناب

Print Print


اگر به میثاق و عهد خود وفا کنیم، الله سبحانه و تعالی توسط موریانه هم ما‌را  از شرکفار را نجات می‌دهد. امت مسلمه در وضعیت خیلی آشفته‌ای بسر می برد، خصوصا مردم افغانستان که از جهت تحریم‌های غرب به رهبری امریکا روز و شب اش در تلاش به دست آوردن یک لقمه نان سپری می‌شود. این در حالیست که ما به حیث بهترین امت انتخاب شده ایم، همراه با بهترین قانون زندگی که آن قرآن، کلام الله سبحانه و تعالی است.
اما چرا گروه های اسلامی، امت مسلمه را از این همه اشغال و استعمار غربی نجات داده نتوانستند؟خصوصآ ا.ا.ا که به نصرت الله سبحانه و تعالی صاحب قدرت شده اند؟
چون در ابتدا و جریان مبارزه، گروه های اسلامی میثاق ها و پیمان‌های که با الله و مومنین دارند، باید با گرفتن قدرت به تطبیق اسلام پرداخته و آنرا به حیث رسالت جهانی به جهان حمل کنند. اما به مجرد رسیدن به قدرت دیگر به میثاق‌ها و عهد‌های شان با الله و مومنین پشت میکنند و حب دنیا آنها را غافل ساخته و در نتیجه با توجیهات عجیب و غریب از رسالت خود پای به عقب میکشند.
این را باید دانست که انجام رسالت کار آسانی نیست و تمام کفار جهان کمر بسته‌اند تا هر نوع فعالیت برای اقامه دین (تاسیس دولت اسلامی) را دنبال نموده و به هر شکل ممکن از تاسیس آن جلوگیری نمایند.
 این چنین چالش‌ها و مشکلات را در قدم نخست پیامبر صلی الله علیه وسلم در طول دوران دعوت خود سپری نمود و ظالمانه ترین عمل مشرکین که جهت جلوگیری از اقامه دین توسط رسول الله اتخاذ شد، تحریم رسول الله و مومنین در شعب ابی طالب بود که مدت سه سال دوام کرد.
ولی چرا در این مدت رسول الله و مومنین از موقف شان در راه حق کوتاه نیامدند؟ با وجودیکه تعدادی از مسلمانان از اثر مریضی و گرسنگی، جان دادند حتی مجبور شدند تا از برگ درختان تغذیه کنند اما تسلیم خواست های مشرکین و کفار نشدند.
خواست های کفار واضح بود توقف دعوت و مدغم شدن رسول الله صلی الله علیه وسلم و مومنین در نظم کفری شان، با همین درجه از ظلم، حزب و گروه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حق پایدار ماند بالاخره الله سبحانه و تعالی بر پیامبر اش وحی نمود که سند تحریم مسلمانان توسط مشرکین را موریانه ی خورده و تنها نام الله سبحانه و تعالی باقی مانده است و بس.
سر انجام تعدادی از خویشاوندان مسلمانان که با رسول الله صلی الله علیه وسلم در شعب ابی طالب در تحریم بسر میبردند از این پیمان ظالمانه به ستوه آمدند و علیه آن اقدام نمودند تا هرچه زود تر این پیمان ظالمانه و غیر انسانی از میان برداشته شود.
 در این زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به یکی از آنها پیام فرستاد مبنی بر اینکه نزد سران قریش بروند و بگویند که سند تحریم شان توسط موریانه از بین رفته و تنها نام الله باقی مانده و بس. یکبار ببینند اگر چنین نبود آنها رسول الله صلی الله علیه وسلم را تسلیم مشرکین می کنند و هر آنچه میخواهند با او انجام دهند، در غیر آن باید تحریم برداشته شود و سران قریش به این امر توافق نمودند که در نهایت قضیه طوری شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته بود، و الله سبحانه و تعالی رسول اش و مومنین را که در حق و ایمان شان ثابت ماندند و استقامت نمودند یاری کرد و توسط موریانه که کسی بالایش حساب نمی کرد آنها را از پیمان ظالمانه مشرکین نجات داد.
پس امروز ما مردم افغانستان در همچو یک شرایط قرار گرفته ایم و اینکه مسئولیت ما چه است و چه کاری باید انجام دهیم توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما تشریح شده ولو که منجر به از بین رفتن تمام مسلمانان هم شود. باید بر حق استقامت کرد و هرگز از خواست های نا مشروع و حیوانی کفار نباید اطاعت صورت گیرد.
پس ا.ا.ا باید الله سبحانه و تعالی را به حیث تنها ولی خود انتخاب نمایند طوریکه هیچ چیزی و یا کسی میان ما و الله واقع نشود و به او توکل نمایند و از کفار غربی اعلام برائت کنند و به تطبیق کامل اسلام در داخل پرداخته و اسلام را توسط دعوت و جهاد به جهان حمل نمایند، این است ادای رسالت و پایبندی به میثاق و عهد ما با الله که در نتیجه آن الله ما را از جایی نصرت و یاری خواهد کرد که اصلآ گمانش را نمی کنیم طوریکه پیامبراش را توسط موریانه نجات داد پس الله سبحانه و تعالی یگانه ذات قابل اعتماد است و مومنین را هرگز رها نمی کند.


   


   ارسال نظر