آیا چین و روسیه در قضیهٔ افغانستان صادق‌اند؟
01/09/2022 | درویش "طالقانی"

Print Print


چندی قبل ضمیر کابلوف نمایندهٔ روسیه در مورد افغانستان گفت: «پروسهٔ به رسمیت شناخته شدن ا.ا در جریان است». او درعین‌حال از سیاست‌های ا.ا در مورد ساختن حکومت، ریش و موسیقی همچنان انتقاد کرده است. چندی قبل پوتین گفته بود که پول‌های منجمدشدهٔ افغانستان باید آزاد ساخته شود.
اظهاراتی ازاین‌قبیل امیدی را در بین عام مردم و تعدادی از مقامات ا.ا به وجود آورده است که گویا روسیه به دلیل سیاست‌های متضاد‌ش با آمریکا از ا.ا و مردم افغانستان حمایت خواهد کرد. آنچه که تا هنوز واضح است هیچ کشوری به شمول روسیه و چین، در مورد به رسمیت شناختن ا.ا و یا هم رفع تحریم‌های غرب علیه حکومت و مردم افغانستان کدام اقدامی عملی نکرده‌اند و حتی در مورد کرسی ا.ا در ملل متحد نیز در جمع مخالفین پیوسته‌اند.
از نظر سیاسی؛ روسیه و کشورهای  دیگر مثل چین، پاکستان و ایران هیچ‌گاهی در قضیهٔ افغانستان یک‌جانبه عمل نمی‌کنند. این کشورها کوشش می‌کنند تا در تبانی با جامعهٔ جهانی و به‌خصوص آمریکا در قضیهٔ افغانستان موقف بگیرند. روسیه و چین کوشش می‌کنند که با این سیاست‌های تاکتیکی و منافقانهٔ خویش در قضیهٔ افغانستان با اما_رت اسلامی نزدیک شده و آن را در اجندای سیاست خارجی خویش مورداستفاده قرار دهند.
از طرف دیگر بر اساس تعریفی که ما مسلمان‌ها باید نسبت به دشمن داشته باشیم، این است که آمریکا، روسیه و چین کفار محارب‌اند و آنها در مقابل مسلمان‌ها ملت واحد گفته می‌شوند. هیچ‌گاهی یک مسلمان بر اساس عقیده اسلامی و یک سیاست‌مدار با بصیرت سیاسی که دارد نمی‌تواند و نباید که امید خیر و حمایت از یک کافر محارب داشته باشد؛ چه آن دولت محارب روسیه باشد و یا آمریکا!
با وجود عقب‌گرد و تنزل اما_رت اسلامی در مورد تطبیق اسلام؛ در این مدت چهار ماه هنوز هم کفار بالای آن اعتماد نکرده و آن‌ها از موقف خویش در قضیهٔ به رسمیت شناختن و حفظ ارزش‌های سکولار پایین نیامده‌اند. درصورتی‌که عملکرد یک مسلمان بر اساس وحی استوار باشد باید در موقف خویش ثبات و استقامت دیده شود؛ از عواقب آن در دنیا نترسد، به الله توکل کند چون او به‌راستی بهترین کارساز است. شایستهٔ مؤمن نیست که در مورد حکم شرعی و تطبیق اسلام تنزل کند و این حق را نیز ندارد که به‌خاطر رعایت نظم فعلی جهان، اسلام را قربانی نماید. این نهایت سطحی‌نگری خواهد بود که یک مسلمان موقف شرعی مبتنی بر وحی را فراموش کرده و بر اساس مفکوره‌های غیراسلامی برای اینکه دیگران راضی شوند، سیاست کرده و امور خود و دیگران را به‌پیش برد. این امیدِ واهی که گویا بین روسیه و آمریکا تفاوت وجود دارد را نظر به بصیرت اسلامی باید از خود دور کنیم. شاید در مسائل دیگر تفاوت‌های وجود داشته باشد اما در قضیهٔ افغانستان و اسلام، کفار خصوصاً در اجنداهای بزرگشان موقف واحدی داشته‌اند که در مسئلهٔ تطبیق این اجندا شاید هر کشور روش خود را داشته باشد.  


   


   ارسال نظر