حزب‌التحریر سمینار فکری را به مناسبت معرفی کتاب جدید‌ش در نوار غزه برگزار کرد
12/02/2021 |

Print Print


حزب‌‌التحریر-فلسطین سمینار فکری (سمپوزیم) را به تاریخ 27/11/2021 در مرکز "رشاد الشوا" در نوار غزه برگزار کرد. این سیمنار به مناسبت معرفی کتاب جدید حزب‌التحرير تحت نام "رد فکر غربي سرمایه‌داری؛ مبدأ، فرهنگ و ثقافت آن" (نقض الفكر الغربي الرأسمالي؛ مبدأً وحضارة وثقافة) دایر شده بود. در سخنرانی که مهندس عادل البريم عضو دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر-فلسطین و دكتور نبيل الحلبي عضو حزب‌التحریر-فلسطین انجام دادند، از برنامه‌ی حزب‌التحریر برای تغییر جامعه بر اساس اسلام، ضرورت آگاهی سیاسی امت، تهاجمات فکری غرب، و اعاده‌ی خلافت اسلامی سخن به میان آوردند. این اعضای حزب تأکید کردند که حزب‌التحریر یک حزب اسلامی و سیاسی بوده که در مورد قضایای مختلف دیدگاه خود را دارد و لازم است که این دیدگاه‌های حزب به نشر سپرده شود. حزب‌التحریر قرار بود که این سمينار فکری را به تاریخ 1/12/2021 در شهر البیره فلسطین نیز برگزار کند که متاسفانه ارگان‌های دولتی فلسطین مانع این برگزاری شدند. نشر این کتاب نشان می‌دهد که حزب در صف اول مبارزه علیه مفکوره‌های غربی قرار دارد، تا اینکه زمینه برای رشد افکار و احکام اسلامی در بین امت را مساعد کند، در حالیکه مخالفین حاکمیت دوباره‌ی اسلام و فکر اسلامی به هر نوعی کوشش به سرکوب این فکر می‌کنند اما آنها بدانند تا زمانی که آنها خسته نشوند ما خسته نمی‌شویم.
برای معرفی کتاب به شکل کلی باید گفت که؛ این کتاب از آدرس حزب‌التحریر در 141 صفحه و به زبان عربی در سپتامبر 2021 نشر شده است که دارای یک مقدمه، شش فصل و در اخیر دارای خلاصه و نتیجه‌گیری می‌باشد. پس از مقدمه که در آن از تقابل و برخورد فکر غربی و اسلام یادآوری شده است در فصل اول آن روی منشا و ماهیت فکر سرمایه‌داری بحث شده است، در فصل دوم تمرکز کتاب روی طریقه‌ی تفکیر غربی است که در مورد عقل ساینسی غرب و مفهوم حقیقت بیشتر می‌پیچد، فصل سوم از فساد عقیده‌ی غرب که همان سکولاریزم می‌باشد می‌گوید، فصل چهارم در مورد طریقه‌ی نشر فکر غربی توسط دولت‌های غربی است که این بحث بیشتر روی استعمار متمرکز است، در فصل پنجم در مورد نظام‌های متفاوت غربی که عبارت از نظام اقتصادی، نظام حکومت‌داری (دموکراسی)، نظام اجتماعی و فساد این نظام‌ها می‌باشد حرف‌های به گفتن دارد، در فصل ششم که فصل اخیر این کتاب است از نقض مفاهیم اساسی فرهنگ غربی می‌گوید که درین فصل به دو مفهوم و ارزش اساسی غربی که همانا فردگرایی و آزادی می‌باشد تمرکز شده است و در اخیر، این کتاب با یک خلاصه و نتیجه‌گیری ختم شده است. تمام محتوای این کتاب به طور بسیار خلص و جوهری نوشته شده است که خواننده نیازمند به مطالعه‌ی عمیق و چندمرتبه‌ای آن می‌باشد. مطالعه‌ی این کتاب برای شباب حزب‌التحریر، اهل اندیشه و مفکرین امت کمک خواهد کرد تا تصویر روشن و واضحی از نظام سرمایه‌داری غرب، اساسات فکری آن، برجسته کردن فساد این فکر، و مشکلاتی که این ایدیولوژی برای بشر خلق کرده است، ایجاد کند.
برای دریافت این کتاب به لینک ذیل کلیک کنید:
http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/Naqed_alFekr_alGharbi__19.10_.2021_.pdf


   


   ارسال نظر